1. Dispoziţii generale

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către UNDA Tech SRL  și partenerii săi, prin intermediul magazinului virtual www.unda.tech/magazin către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către S.C. UNDA Tech SRL, fără notificare în prealabil.

S.C. UNDA Tech S.R.L. îşi rezervă dreptul de a selecta clientela. 

Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare în prealabil.

Utilizatorii/Cumpărătorii sunt obligaţi să ia la cunostinţă următorii Termeni şi Condiţii, precum şi să respecte toate politicile prevăzute. 

2. Definiţii

Cumpărător - persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Vânzător - societatea comercială S.C. UNDA Tech SRL. cu sediul social în Bucuresti, Str. Antiaeriană nr. 6A 30, sector 5, înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/5632/2016, CUI: 35969944.

Bunuri - orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumparatorului.

Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plată acestora.

Contract - Un acord încheiat între Cumpărător şi Vânzător cuantificat în confirmarea comenzii.

Drepturi de Proprietate Intelectuală - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Site - domeniul www.unda.tech/magazin și subdomeniile acestuia.

Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în Comandă.

3. Documente contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail) prin care Vânzatorul își deruleaza operaţiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente:

a. Comanda (împreuna cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

b. Termeni și condiții

Daca Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când exista o confirmare electronica (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail). Prețurile produselor din comandă sunt valabile 3 zile lucrătoare de la data înregistrarii comenzii. Termenii și condițiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat.

4. Obligatiile vânzătorului

a. Vânzătorul se obligă să utilizeze cunostintele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul prevăzut în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului exprimate în Comandă;

b. Descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor față de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificari pentru aceasta.

5. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Utilizatorul/Cumpărătorul înţelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unuia dintre terţi sau va face publice, nici una dintre informările primite de la Vânzător.

Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea S.C. UNDA Tech SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de continut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conţinut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a S.C. UNDA Tech SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect prin licenţe de utilizare și/sau publicare.

Utilizatorului/Cumpărătorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricarui element conținut de mai sus în orice alt context decat cel original intenționat de S.C. UNDA Tech SRL, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepartarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al S.C. UNDA Tech SRL asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al S.C. UNDA Tech SRL.

6. Confidențialitatea informațiilor

Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului / Comenzii și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțămantul scris al Vânzătorului.

Nici un mod de dezvăluire către terţi nu va fi facută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului. Mesajele S.C. UNDA Tech SRL sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi și agreaţi de S.C. UNDA Tech SRL. Astfel sunt asigurate confidențialitatea şi securitatea informațiilor.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestrictionat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.unda.tech./magazin.

Prin înscrierea în baza de date S.C. UNDA Tech SRL, cumpărătorul își oferă consimţământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai S.C. UNDA Tech SRL: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agentii de stat sau guvernamentale, atunci când legislația specifica prevede acest lucru; alte companii cu care S.C. UNDA Tech SRL poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor noastre, etc.

7. Facturare și plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului ii revin obligatiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informatiile și documentele aferente fiecarei Comenzi, existente în Cont.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul sa primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail mentionaţă în Contul său.

8. Responsabilități

Vânzătorul se obliga să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligatiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanţii și/sau partenerii săi de orice fel implicaţi în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afisate, motiv pentru care va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile.

În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afisate greșit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorul își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, daca livrarea nu s-a efectuat incă.

Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.

Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului fată de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la clientul respectiv.

Produsele comercializate pe site sunt destinate utilizării personale, iar revânzarea acestora este strict interzisă, conform Codului Fiscal.

9. Livrarea produselor

Livrarea se face prin curier rapid. Coletul ajunge direct la adresa dumneavoastră în 2 - 10 zile, în zilele lucrătoare. 

Dacă pachetul nu poate fi livrat (destinatarul nu răspunde, adresa specificată de dumneavoastră este greşită etc), veți fi contactat telefonic de către curier. Dacă nu se poate lua contact cu destinatarul, coletele rămân la curierul zonal 3 zile, după care revin la Expeditor.

Nu suntem răspunzători pentru expedieri întarziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea greşită a unei expedieri sau a unei părţi din aceasta în cazul în care sunt generate de următoarele situații / circumstanţe independente de voinţa noastră, dar nelimitandu-se la acestea:

- blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lant), surpări de teren în apropierea şoselei

- căderi de poduri, astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea şoselei, blocaje naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, condiții meteorologice nefavorabile bunei desfăşurări a itinerariului propus

- cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundaţii, deversări de fluvii, părăsiri de albii etc

- cauze umane: stare de război, stare de asediu, etatizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluţii, revolte populare etc

- nerespectarea comenzilor de către furnizori și terți

10. Acceptarea

Acceptarea va fi facută atunci când Bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de S.C. UNDA Tech SRL, Cumpărătorul beneficiaza de returul produselor în 14 zile.

11. Transferul proprietății

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (întelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumparatorului deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

12. Returnarea produselor

Cumpărătorul poate solicita returnarea produselor în următoarele situații:

- Coletele prezintă deteriorari severe;

- Produsele au fost livrate / facturate greșit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat. Cumpărătorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Daca se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de client.

- Produsele prezintă defecte de fabricație;

- Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului. De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. 1 din OG 130/2000, Cumpăratorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii produsului/produselor, fără penalitati și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina Cumpărătorului.

- Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, Cumpărătorul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare partială până la valoarea produsului inlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul inlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de Cumpărător. În cazul în care produsele a căror returnare se solicită prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, ne rezervăm dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă, suma ce va fi comunicata după evaluarea prejudiciilor aduse.

În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face prin virament bancar în contul indicat de Cumpărător în 30 de zile de la retur.

13. Prelucrarea datelor cu cararacter personal

S.C. UNDA Tech SRL este înregistrată în Registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul nr. J40/5632/2016. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată,S.C. UNDA Tech SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / Cumpărătorilor privind situația contului lor de pe  www.unda.tech./magazin, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați că acceptați neconditionat ca datele dumneavoastră. personale să fie incluse în baza de date a S.C. UNDA Tech SRL și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către S.C. UNDA Tech SRL, afiliaţii și colaboratorii acestora pentru desfăşurarea și/sau derularea de către S.C. UNDA Tech SRL, afiliatii și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către S.C. UNDA Tech SRL atat afiliatilor săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate. Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrarii datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea totală sau partială a acestora. Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa S.C. UNDA Tech SRL.  Bucuresti, Str. Antiaeriană nr. 6A 30, Sector 5, vă puteţi exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

- o dată pe an, să vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

- să interveniți asupra datelor transmise;

- să vă opuneți prelucrarii datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;

- să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel, www.unda.tech./magazin poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, și poate trimite felicitări sau alte mesaje speciale. www.unda.tech./magazin nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.unda.tech./magazin poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.

Informațiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securitătii, a legii și a termenilor noştri contractuali. De asemenea, S.C. UNDA Tech SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relatii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt păstrate în siguranţă și ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislatiei în vigoare, după cum urmeaza: furnizori de servicii, de servicii de marketing, Curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor și serviciilor noastre, asigurători.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliţie, Instanţele Judecătoreşti și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

14. Forţă majoră

Nici una din părţi nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

15. Legea aplicabilă

Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între S.C. UNDA Tech SRL și utilizatori / clienți / cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoresti Române competente.