Accesarea, utilizarea şi comandarea produselor de pe Site implică respectarea clauzelor prevăzute mai jos (denumite în cele ce urmează „Termeni și condiții”). Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste clauze întrucât crearea unui Cont, efectuarea unei solicitări de comandă sau plasarea unei Comenzi pe Site echivalează cu acceptarea dvs. a Termenilor și condițiilor afișate pe Site.

DEFINIȚII ȘI TERMENI

UNDA Tech / Vânzător – UNDA Tech S.R.L. cu sediul social în București, str. Antiaeriană, nr 6A30, cam. 1, sector 5, România, având număr de înregistrare în registrul comerțului J40/5632/2016, cod de identificare fiscală 35969944.
Cumpărător – orice persoană fizică sau juridică care își face un Cont pe Site și care plasează o Comandă sau efectuează o solicitare de comandă și indiferent dacă are calitatea de consumator sau profesionist.
Profesionist - orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acționează în cadrul activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale în legătură cu contractele încheiate cu UNDA Tech S.R.L., precum și orice persoană care acționează în același scop, în numele sau pe seama acesteia.
Consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care, în cadrul contractelor încheiate cu UNDA Tech, acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale.
Site – magazinul online găzduit la adresa web undatech.ro și unda.tech și care este deținut și administrat de UNDA Tech S.R.L..
Utilizator – orice persoană care accesează Site-ul.
Comandă – mecanismul electronic al Site-ului prin intermediul căruia Cumpărătorul transmite Vânzătorului intenția sa de a achiziționa Produse de pe Site și de a achita prețul acestora.
Produse – orice produs afișat pe Site, inclusiv produsele menționate în Comanda, care urmează a fi predate de către Vânzător Cumpărătorului ca urmare a încheierii Contractului.
Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parola care permite Cumpărătorului să transmită Comenzi către Vânzător.
Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului, care are ca obiect vânzarea Produselor comandate de pe Site.
Parte – Vânzător sau Cumpărător.
Conținutul Site-ului – reprezintă atât informațiile de pe Site care pot fi accesate sau vizualizate prin utilizarea unui echipament electronic ( incluzând, dar nelimitându-se la imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software), cât și conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil.

POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

2.1. Produsele comercializate de UNDA Tech S.R.L. sunt destinate exclusiv profesioniștilor, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Astfel, produsele destinate consumatorilor sunt marcate în mod distinctiv prin textul „Produs destinat consumatorilor” afișat în mod vizibil pe pagina produsului.
2.2. Accesul pe Site este permis oricărui Utilizator care posedă sau își creează un Cont pe Site. Pentru a i se permite accesul pe Site, Utilizatorul va trebui să accepte prevederile Termenilor și condițiilor și politica de protecție a datelor cu caracter personal ale UNDA Tech. Fiecare Utilizator poate avea un singur cont, fiind interzisă partajarea unui cont între mai mulți Utilizatori.
2.3. Utilizatorul are obligația să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile de acces la Contul de pe Site și să nu permită utilizarea Contului de către terțe părți.
2.4. Prin efectuarea unei solicitări de comandă sau prin plasarea unei comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail sau telefon) utilizată de Vânzător pentru derularea operațiunilor aferente Contractului.
2.5. Cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte și complete atât pentru înregistrarea Contului pe Site, cât și pentru comandarea produselor. De asemenea, Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele menționate în Cont în cazul în care intervin orice modificări.
2.6. UNDA Tech poate anula/refuza o comandă sau o solicitare de comandă, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără a exista obligații între Părți și fără ca o Parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

eșuarea / invalidarea tranzacției online;
Indisponibilitatea produselor;
neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului/a tranzacției;
furnizarea de date incomplete sau incorecte de către Cumpărător;
activitatea Cumpărătorului produce daune Site-ului, societății UndaTech și/sau partenerilor săi;
livrări consecutiv eșuate din culpa Cumpărătorului;
în cazul apariției unor probleme de natură tehnica precum erori de software sau hardware;
precum și în orice alte situații când Cumpărătorul folosește serviciile oferite de Site într-un mod neconform uzanțelor normale și bunei-credințe sau își exercită drepturile în scopul de a vătăma sau păgubi UNDA Tech ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe.

2.7. Cumpărătorul este conștient de faptul că Site-ul nu poate fi disponibil în mod continuu, în special pe parcursul întreținerii hardware-ului și software-ului furnizorului Site-ului. În acest sens, Cumpărătorul nu poate emite niciun fel de pretenții cu privire la funcționalitatea Site-ului.
2.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor comercializate pe Site (imagini sau orice alte prezentări grafice) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Astfel, designul, dimensiunile, culorile sau formele produselor pot să difere în realitate față de imaginile de prezentare afișate pe site.
2.9. În cazul organizării unor promoții cu privire la anumite produse, Cumpărătorul trebuie să aibă în vedere faptul că acestea vor fi valabile doar în limita stocului disponibil și numai pentru o perioadă limitată de timp care va fi afișată pe Site și/sau în conformitate cu regulamentul de desfășurare al respectivei promoții.
2.10. În vederea executării operațiunilor ce țin de onorarea comenzii, Vânzătorul va putea contracta o terță parte, însă va rămâne în continuare responsabil față de Cumpărător pentru executarea obligațiilor aferente Contractului.
2.11. În cazul plaților online, Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.
2.12. Termenii și condițiile și politica de protecție a datelor cu caracter personal de pe Site, precum și orice alte informații puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor face parte integrantă din Contract. Dispozițiile referitoare la drepturile și obligațiile Consumatorului vor fi aplicabile doar acestora.

COMANDA PRODUSELOR

3.1. Site-ul conține o listă de produse oferite spre vânzare, inclusiv prețurile fiecărui produs individual. Cumpărătorul poate efectua solicitari de comenzi sau plasa comenzi pe Site, prin adăugarea produselor dorite în coșul de cumpărături și prin trimiterea formularului de efectuare a solicitării de comandă.
3.2. Odată adăugate în coșul de cumpărături, produsele sunt disponibile spre achiziție numai în măsura în care există stoc disponibil. Astfel, ofertele de produse promovate pe Site nu sunt obligatorii, iar Vânzătorul nu este obligat să încheie Contractul în cazul în care produsele nu mai sunt disponibile.
3.3. De asemenea, adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi și nici rezervarea automată a produsului aflat în coș.
3.4. Înainte de plasarea comenzii sau efectuării unei solicitări de comandă, Cumpărătorului are posibilitatea de a modifica și verifica produsele din coșul de cumpărături.
3.5. Pentru a putea plasa comenzi sau efectua solicitări de comenzi pe Site, Cumpărătorul trebuie să furnizeze Vânzătorului informațiile necesare în vederea livrării produselor și facturării. Cumpărătorul garantează că toate datele furnizate sunt complete, reale și corecte. În caz contrar, Vânzătorul nu va putea fi tras la răspundere pentru neexecutarea obligațiilor sale aferente Contractului (inclusiv, dar fără a se limita la neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare a obligației de predare a produselor) ca urmare a introducerii de către Cumpărător a unor date eronate.
3.6. În urma transmiterii solicitării de comandă pe Site, această solicitare este preluată de către un operator și după efectuarea verificărilor, operatorul poate plasa comanda în baza acestei solicitări. Cumpărătorul va primi pe adresa de e-mail o confirmare a acceptării comenzii de către Vânzător. Momentul primirii acestui e-mail (de acceptare a comenzii) de către Cumpărător din partea Vânzătorului reprezintă momentul încheierii Contractului între Vânzător și Cumpărător.
3.7. De asemenea, prin plasarea comenzii pe Site, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul să îl poată contacta, utilizând datele de contact furnizate de Cumpărător (e-mail sau telefon), în orice situație necesară în legătură cu executarea Contractului.
3.8. În cazul în care un produs comandat nu se află în stocul Vânzătorului, precum și în alte cazuri când produsul comandat nu poate fi livrat de Vânzător, acesta din urmă va informa Cumpărătorul pe adresa de e-mail, sau telefonic, cu privire la lipsa stocului/imposibilitatea de livrare. În situația în care Cumpărătorul a achitat anterior prețul produsului comandat care nu poate fi livrat, Vânzătorul va avea obligația de a returna prețul respectiv în contul indicat de Cumpărător în termen de maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice.
3.9. Vânzătorul poate anula solicitarea de comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, în cazul în care datele furnizate de Cumpărător sunt incomplete/incorecte sau dacă sunt constatate alte probleme cu privire la solicitarea de comandă.

PREȚ ȘI FACTURARE

4.1. Toate prețurile aferente produselor comercializate pe Site sunt exprimate atât în lei (RON). Prețurile afișate conțin TVA.
4.2. Prețul final plătit de Cumpărător este format din prețul produselor și cheltuielile de transport. Informațiile cu privire la cheltuielile de transport vor fi afișate Cumpărătorului înainte ca acesta să plaseze comanda și în cazul în care Cumpărătorul nu se afla în aria de acoperire a transportatorului, orice cost suplimentar legat de transport, îi va fi comunicat telefonic sau prin email, după efectuarea verificărilor de către operator.
4.3. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată vor fi specificate în formularul solicitării de comandă.
4.4. Facturarea produselor comandate de pe Site se va face folosind informațiile furnizate de Cumpărător în formularul destinat plasării comenzii. UNDA Tech S.R.L. nu va răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Cumpărător pentru facturare sau de imposibilitatea deducerii unor cheltuieli din cauza informațiilor furnizate incorect de către Cumpărător.
4.5. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta comenzii odată cu livrarea produselor comandate.


MODALITĂȚI DE PLATĂ

5.1. Achitarea contravalorii comenzii finale se poate efectua în următoarele modalități:

fie prin numerar;
fie prin transfer bancar
fie prin plata online cu cardul bancar

5.2. În cazul în care produsele sunt livrate prin curierat, suma de plată se va achita curierului care livrează produsele (sistem ramburs).
5.3. În cazul în care Cumpărătorul optează pentru ridicarea produselor comandate de la punctul de lucru al UndaTech, plata în numerar sau prin transfer bancar cu cardul, se va efectua la momentul ridicării produselor de către Cumpărător.

LIVRAREA PRODUSELOR

Condiții de livrare:
6.1. Livrarea se va considera a fi îndeplinită de către Vânzător la momentul predării produselor comandate către Cumpărător la adresa selectată la momentul plasării comenzii, în cazul livrării prin curier, sau la adresa punctului de lucru al UNDA Tech S.R.L., în cazul în care Cumpărătorul optează pentru ridicarea produselor de la sediu.
6.2. Odată încheiat Contractul, Cumpărătorul are obligația de a prelua produsele la livrare. În cazul în care Cumpărătorul nu preia produsele la livrare, Vânzătorul va avea dreptul de a anula Contractul.
6.3. În cazul în care produsele sunt livrate în mod repetat din cauza nepreluării acestora de către Cumpărător, acesta va fi obligat să plătească costurile asociate livrărilor repetate.
6.4. Cumpărătorul are obligația să semneze documentul de livrare prezentat de către Vânzător/curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat și factura/bonul fiscal ce conține informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț).
6.5. În momentul livrării, Cumpărătorul are obligația să verifice integritatea ambalajului produselor, precum și existența unor desfaceri neautorizate. În cazul în care constată orice neregularități cu privire la produsele livrate, Cumpărătorul are dreptul de a refuza preluarea acestora.
6.6. Prin semnarea fără obiecțiuni a documentului de livrare la momentul recepției produsului de către Cumpărător, se va considera că produsele au fost livrate în bune condiții din punct de vedere cantitativ și calitativ, iar orice reclamație ulterioara cu privire la viciile aparente ale produselor nu va putea fi luată în considerare.
6.7. În cazul în care modalitatea de transport este negociată la cererea Cumpărătorului, acesta din urmă va suporta riscul și costurile suplimentare asociate cu modul de transport cerut.

Modalități de livrare
6.8. Livrarea Produselor poate fi efectuată prin următoarele modalități:

prin firme de curierat precum Fan Courier, Urgent Cargus sau DPD la adresa indicată de Cumpărător la momentul plasării Comenzii;
prin ridicarea de către Cumpărător a produselor direct de la punctul de lucru al UndaTech.


Termen de livrare
6.9. În cazul livrării prin intermediul serviciilor de curierat, Produsele vor fi expediate în ziua în care Vânzătorul a confirmat prin e-mail acceptarea comenzii, în următoarea zi lucrătoare celei în care Vânzătorul a acceptat comanda sau în cel mai scurt timp posibil. Coletul va ajunge la Cumpărător în termen de aproximativ 48 de ore de la momentul expedierii.
Taxa de livrare
6.10. Costul transportului variază în funcție de tarifele percepute de firma de curierat în zona de acoperire, iar în afara acestei zone costul transportului variază în funcție de numărul de kilometri suplimentari. Lista cu localitățile din zona de acoperire a Fan Courier poate fi vizualizată pe site-ul acestora la https://www.fancourier.ro/locatii-fan/.

Ridicare de la punctul de lucru din București
6.11. Produsele comandate pot fi ridicate de la punctul de lucru din Str. Moinești, nr 40, etaj 1, sector 6, București, România. Produsele pot fi ridicate în timpul programului de lucru.

POLITICA DE RETURNARE (DREPTUL DE RETRAGERE ÎN 14 ZILE)

7.1. Conform OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate la distanță („OUG nr. 34/2014”), Consumatorul are dreptul de a se retrage din Contract, respectiv de a returna produsele cumpărate de pe Site, în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice, fără invocarea vreunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele pentru returnarea produselor.
7.2. Pentru claritate, dreptul de retragere în 14 zile al Consumatorului nu se aplică decât în cazul în care contractul se încheie prin plasarea unei comenzi pe Site, nu și în situația în care Consumatorul comandă produse direct de la punctul de lucru al UNDA Tech S.R.L. .
7.3. Termenul de 14 zile pe durata căruia Consumatorul își poate exercita dreptul de retragere curge din ziua în care Consumatorul a intrat în posesia fizică a produselor, sau, în cazul comandării unor produse multiple care vor fi livrate separat, din ziua în care Consumatorul a intrat în posesia fizică a ultimului produs.
7.4. În cazul în care Consumatorul decide să se retragă din Contract, acesta trebuie să informeze UNDA Tech S.R.L. cu privire la decizia de retragere, utilizând fie formularului de retur care îi va fi transmis după ce acesta îsi exprima dorința de a se retrage din contract, fie orice altă declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin curier sau e-mail.
7.5. În vederea returnării produselor, Consumatorul va avea obligația de a completa formularul de retur cu toate datele personale care sunt solicitate prin intermediul formularului. Datele personale care sunt colectate prin intermediul formularului de retur sunt cele prevăzute în Anexa OUG nr. 34/2014, prelucrarea acestora realizându-se strict în vederea îndeplinirii formalităților de retur. În cazul în care Consumatorul se opune completării formularului de retur cu datele sale personale, este posibil ca procedura de retur a produselor să nu poată fi efectuată.
7.6. În vederea restituirii prin numerar a prețului produselor returnate, Consumatorul va avea obligația de a completa chitanța de restituire cu datele sale personale. Astfel, chitanța de restituire va reprezenta dovada restituirii prețului către Consumator, iar în cazul în care acesta va refuza să completeze chitanța, UndaTech va avea dreptul de a suspenda efectuarea restituirii prețului.
7.7. Consumatorul are obligația de a returna produsele în termen de 14 zile calendaristice de la trimiterea deciziei sale de retragere. Produsele trebuie returnate în aceeași stare în care au fost livrate, împreună cu toate documentele și accesoriile care le-au însoțit (ambalajul original, cadouri, accesorii, documente însoțitoare etc.).
7.8. UNDA Tech își rezerva dreptul de a diminua sumele rambursate Consumatorului cu valoarea care rezulta din manipularea produselor, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționalității produselor. Gradul de deteriorare a produsului va fi evaluat de departamentul tehnic al UNDA Tech SRL, de la caz la caz.
7.9. Cumpărătorul este conștient și acceptă faptul că în cazul deteriorării produselor returnate, Vânzătorul va avea dreptul la despăgubiri pentru prejudiciile create, care se vor compensa cu suma ce trebuie restituită către Cumpărător.
7.10. Cu toate acestea, returnarea produsului nu va fi acceptată în cazul în care acesta prezintă deteriorări care nu țin de folosirea normală a produsului. Astfel, nu vor fi acceptate spre returnare produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, lovituri sau orice alte șocuri mecanice/termice/electrice.
7.11. Suma va fi rambursată de UNDA Tech în termen de maxim 20 (douăzeci) zile calendaristice de la data informării de către consumator asupra deciziei sale de retragere. Cu excepţia cazului în care UNDA Tech s-a oferit să recupereze produsele, UNDA Tech poate amâna rambursarea sumei până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către UNDA Tech.
7.12. Suma achitată de Consumator va fi returnată prin transfer bancar în contul indicat de acesta în formularul de retur sau, în lipsa furnizării contului bancar de către Consumator, prin numerar, la punctul de lucru din București, Str. Moinesti, nr 40, etaj 1, sector 6, în interiorul programului de lucru.
7.13. În orice caz, returnarea Produselor nu va putea fi acceptată în lipsa prezentării de către Consumator a dovezii care atestă cumpărarea Produselor de la UNDA Tech, respectiv în lipsa bonului fiscal/ facturii fiscale emise de UNDA Tech. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, dovada comandării Produselor de pe Site-ul UNDA Tech nu se va putea efectua prin raportare la istoricul din Contul Consumatorului.

GARANȚIA LEGALĂ DE CONFORMITATE

8.1. Garanția legală de conformitate reprezintă obligația legală a Vânzătorului față de Consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de Consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă.
8.2. Vânzătorul va avea obligația de a livra doar produse care sunt în conformitate cu Contractul. Se consideră că sunt produsele sunt în conformitate cu Contractul atunci când:

corespund descrierii făcute de Vânzător;
corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut Vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea Contractului;
corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;
fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care Consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de Vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

8.3. Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă, în momentul încheierii Contractului, Consumatorul a cunoscut sau putea, în mod rezonabil, să cunoască lipsa de conformitate.
8.4. În cazul lipsei conformităţii, Consumatorul poate cere Vânzătorului, în primul rând, repararea sau înlocuirea Produsului și numai ulterior reducerea corespunzătoare a preţului ori rezoluţiunea Contractului.
8.5. UNDA Tech SRL nu va avea obligaţia de a repara sau înlocui produsele, de a rambursa preţul produselor sau de a restitui parte din preţul achitat, dacă produsele nu sunt aduse la punctul de lucru al UNDA Tech pentru verificare sau dacă acestea nu sunt însoţite de documentele pe baza căruia au fost achiziţionate (bonuri fiscale/facturi).
8.6. De asemenea, Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea Contractului, dacă lipsa conformității produsului este minoră. În acest caz, Consumatorul va putea solicita doar o reducere corespunzătoare a preţului achitat. Gradul lipsei de conformitate a produsului va fi evaluat de departamentul tehnic al UNDA Tech S.R.L., de la caz la caz.
8.7. Remedierea deficienţelor sau înlocuirea produselor cu defecte se va face într-un termen rezonabil care, raportat la natura produsului și scopul pentru care Consumatorul l-a achiziţionat, nu va depăși 15 zile calendaristice de la data la care Consumatorul a adus la cunoştinţa Vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul Vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.
8.8. Este posibil ca UNDA Tech să nu poată repara sau pune la dispoziţia Consumatorului un produs nou în aceeași zi lucrătoare sau în ziua imediat următoare. Astfel, UNDA Tech are dreptul de a verifica pentru fiecare produs care reclamă un defect dacă acesta a existat sau nu la livrare, respectiv dacă acesta este sa nu imputabil Consumatorului. În orice caz, termenul de reparare sau înlocuire nu va depăși termenul legal de 15 zile calendaristice. În cazul în care repararea sau înlocuirea nu este posibila, UNDA Tech va restitui contravaloarea produsului către Consumator.
8.9. Răspunderea Vânzătorului privind garanţia legală de conformitate poate fi angajată numai dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani de la livrarea produsului. Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul se reduce la această durată.
8.10. De asemenea, Consumatorul trebuie să informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de 2 (două) luni de la data la care a constatat-o.
8.11. După expirarea termenului pentru garanția legală de conformitate, Consumatorul poate pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate numai ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.
8.12. Răspunderea Vânzătorului privind garanţia legală de conformitate nu va putea fi atrasă în cazul în care:

Consumatorul nu prezintă dovada achiziționării produsului de pe Site (factura/bonul fiscal);
Consumatorul nu a respectat condițiile de transport, utilizare și/sau întreținere cu privire la produs;
produsul prezintă modificări sau intervenții efectuate de alte persoane decât cele autorizate de Vânzător;
produsul nu mai îndeplinește condițiile de conformitate ca urmare a culpei Cumpărătorului, cum ar fi păstrarea în condiții improprii, expunerea la șocuri mecanice/termice/electrice etc.


TRANSFERUL PROPRIETAȚII BUNURILOR

9.1. Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul predării produselor către Cumpărător, după efectuarea plății din partea acestuia conform modalităților de plată prevăzute în Termenii și condițiile UndaTech.

FORȚA MAJORĂ

10.1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment de forţa majoră, astfel cum este definit în lege. Cu toate acestea, fiecare Parte are obligația să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor forței majore.
10.2. Dacă în termen de 15 zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, atât Vânzătorul, cât și Cumpărătorul, au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreunul să pretindă daune-interese.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

11.1. Întreg Conținutul Site-ului, astfel cum este definit în preambul, este proprietatea exclusivă a UNDA Tech și intră sub incidența legii pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr. 8/1996) și a legilor privind proprietatea intelectuală și industrială.
11.2. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel intenționat de UNDA Tech, includerea oricărui conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al UNDA Tech asupra Conținutului Site-ului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul expres al UNDA Tech. Folosirea fără acordul UNDA Tech a oricăror elemente ale Conținutului Site-ului se pedepsește conform prevederilor legale în vigoare.
11.3. Orice sesizare cu privire la încălcarea drepturilor de autor poate fi trimisă la adresa de e-mail suport@unda.tech.

FRAUDĂ

12.1. UNDA Tech nu solicită Cumpărătorilor sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, telefon etc.) informații referitoare la date confidențiale, cum ar fi datele privind conturile bancare sau parole personale. Cumpărătorul/Utilizatorul își asuma întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.
12.2. UNDA Tech nu va răspunde în situația în care Cumpărătorul/Utilizatorul ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că reprezintă UNDA Tech.
12.3. Cumpărătorul/Utilizatorul are obligația de a informa UNDA Tech asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact prezentate pe Site.

LITIGII

13.1. Prin folosirea, vizitarea și vizualizarea Site-ului sau al oricărui conținut trimis de către UNDA Tech Cumpărătorului/Utilizatorului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), Cumpărătorul/Utilizatorul declară că este de acord cu prevederile Termenilor și condițiilor.
13.2. Orice dispută cu referire la Termenii și condițiile și politica de protecție a datelor cu caracter personal ale UNDA Tech sau cu privire la executarea Contractului care ar putea sa apară între Cumpărător/Utilizator și UNDA Tech se va rezolva pe cale amiabilă. Daca aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă, conform prevederilor legale aplicabile.
13.3. În ceea ce privește litigiile dintre UndaTech SRL și Consumator, acestea vor putea fi soluționate și prin platforma de soluționare online a litigiilor: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO.

MODIFICĂRI PRIVIND TERMENII ȘI CONDIȚIILE

14.1. Vânzătorul poate să actualizeze și să modifice periodic Termenii și condițiile. În orice caz, fiecare comandă va fi supusă Termenilor și condițiilor în vigoare la data plasării acesteia. Așadar, vă recomandăm ca, prealabil plasării unei comenzi, să vă asigurați că sunteți informat/ă cu privire la ultima variantă a Termenilor și condițiilor ale UndaTech.

INFORMAȚII DE CONTACT

15.1. Pentru reclamații sau orice informații, ne puteți contacta la adresa de e-mail suport@unda.tech sau prin poștă scrisă la sediul UNDA Tech, la următoarea adresă Bucuresti, str. Moinești, nr 40, etaj 1, sector 6, Romania, în atenția domnului Vadim Radu. Vom procesa cererea dvs. și vom răspunde în cel mai scurt timp, în funcție de complexitatea și numărul cererilor adresate.